Ngôn ngữ

Phối hợp làm việc với Đoàn công tác Hỗ trợ Kỹ thuật Dự án WB8

Thông báo số 1064/CPO-WB8 tới Chủ đầu tư Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Bình Định về việc phối hợp làm việc với Đoàn công tác hỗ trợ kỹ thuật dự án WB8 từ ngày 14-25 tháng 9 năm 2020.

Chi tiết xem đính kèm.

Danh sách thông báo

Công điện số 1807/CĐ-TCTL-QLCT 05/10/2021
Đoàn Giám sát kỹ thuật WB, Dự án WB8 28/08/2021
Rút vốn ngoài nước kế hoạch 2020 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 20/12/2020
Lập báo cáo tình hình thực hiện các tiểu dự án phục vụ đoàn hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của WB 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 23/10/2020
Cung cấp tài liệu cơ sở lập kế hoạch đầu tư công tiểu dự án WB8 22/08/2020
Kết luận của Tổng cục trưởng TCTL tại Hội nghị Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và tình hình thực hiện dự án WB8 năm 2020 18/08/2020
Yêu cầu của Cục Quản lý Xây dựng công trình về việc đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 18/08/2020
Chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc triển khai các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 18/08/2020
Hướng dẫn của WB về việc thực hiện CSAT trong điều kiện phòng tránh dịch COVID-19 18/08/2020
Ý kiến của WB về việc lựa chọn nhà thầu qua mạng để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 13/08/2020
PPMUs chuẩn bị làm việc với Kiểm toán Nhà nước 31/07/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 31/07/2020
Thông báo về TDA Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang 30/07/2020

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com