Ngôn ngữ

THÔNG BÁO TỪ CPMU

Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8, từ 13-17 tháng 12 năm 2021 14/11/2021
Công điện số 2056/CĐ-TCTL-QLCT 09/11/2021
Công điện số 1807/CĐ-TCTL-QLCT 05/10/2021
Đoàn Giám sát kỹ thuật WB, Dự án WB8 28/08/2021
Rút vốn ngoài nước kế hoạch 2020 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 20/12/2020

Họp khởi động trực tuyến Đoàn Hỗ trợ thực hiện dự án, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
17/12/2021
Ngày 13/12/2021, Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án (Implementation Support Mission - ISM) của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi họp khởi động trực tuyến với các đơn vị thực hiện dự án.

Vĩnh Phúc: nhiều hồ đập đang mất an toàn!
19/11/2021
Thời gian xảy ra mưa, lũ phần lớn vào ban đêm, độ cảnh giác của người dân xuống thấp. Nếu xảy ra sự cố vỡ đập rất khó xử lý và ứng cứu kịp thời.

THẢO LUẬN VÀ HỌP TRỰC TUYẾN

Thảo luận Zoom Meeting E-Meeting Zoom
The KẾT QUẢ THỰC HIỆN chart showing Tổng mức đầu tư series, Lũy kế giải ngân từ đầu dự án series, KH vốn 2021 được giao series, Lũy kế giải ngân từ đầu dự án series.

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN THEO TMĐT VÀ GIẢI NGÂN

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
ĐƯTƯ 
ĐƯĐP 
Tổng cộng 
Tổng mức đầu tư9,3381914399,968
Lũy kế thanh toán4,285853674,737
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)46448448
KH vốn 2021 được giao2,33833632,434
Lũy kế thanh toán từ đầu năm1,3533111,366
Tỷ lệ thanh toán 2021/KH vốn (%)5891756

TỔNG HỢP VỐN DỰ ÁN THEO CÁC HỢP PHẦN

Đơn vị tính:USD,SDR: Triệu; VNĐ:Tỷ
Hợp phần/Đơn vị 
WB 
Đối ứng 
Tổng cộng 
SDR 
USD 
VNĐ 
USD 
VNĐ 
USD 
VNĐ 
Cộng toàn dự án303.8415.09,33828.0630443.09,968
Hợp phần 1284.4388.58,74123.5529412.09,270
Các Tỉnh258.1352.57,93119.5439372.08,370
Bộ NN&PTNT26.436.08104.09040.0900
Hợp phần 213.618.54171.94320.4460
CPMU5.17.01581.4328.4190
Bộ TN&MT5.77.81740.368.0180
Bộ công thương2.73.8840.364.090
Hợp phần 35.88.01792.65910.6238
CPMU5.88.01792.65910.6238

TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU TRAO HỢP ĐỒNG

Các hoạt động 
Tổng cộng 
Xây lắp 
Tư vấn 
Hàng hóa 
Tổng cộng6751485216
Đã trao HĐ5221064142
Đã hoàn thành340622771
Đang thực hiện182441371
Chưa trao HĐ153421074
Đang lựa chọn NT284222
Chưa lựa chọn NT12538852

LIÊN KẾT

CƠ SỞ DỮ LIỆU AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com